CANNYA Dispensary (สาขา นวลจันทร์)

CANNYA Dispensary (สาขา นวลจันทร์)   ร้านกัญชา – Cannabis คำนี้มาจากชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชสกุลกัญชาว่า Cannabis Sativa คำว่า Cannabis จึงใช้เรียกรวมทั้งกัญชาและกัญชง ซึ่งทั้งสองมีลักษณะของต้นและใบที่คล้ายคลึงกันมาก   Hemp หมายถึง กัญชง พืชตระกูลเดียวกันกับกัญชา ต่างกันตรงที่กัญชงมีเส้นใยของเปลือกที่เหนียวมาก จึงมีการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และกระดาษ มายาวนาน ในปัจจุบันเริ่มนำมาชงเป็นเครื่องดื่ม เมื่อดื่มแล้วทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

Read More