ข้อควรรู้ก่อนส่งของไปต่างประเทศ

ข้อควรรู้ก่อนส่งของไปต่างประเทศ ส่งของไปต่างประเทศ ปัจจุบันการส่งพัสดุไปต่างประเทศ ได้รับการใช้บริการจากผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก และขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน จึงทำให้เเกิดการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในด้านบริการที่รวดเร็ว และได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ส่งของไปต่างประเทศ สามารถเปรียบเทียบคุณภาพและราคาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย แต่การจะส่งของไปยังต่างประเทศนั้นแน่นอนว่าต้องแตกต่างออกไปจากการส่งของภายในประเทศอย่างแน่นอน วันนี้  SME SHIPPING จะมาบอกสิ่งที่ควรรู้หากต้องการส่งของไปยังต่างประเทศ ฉบับมือใหม่กัน ทราบถึงข้อกำหนดสินค้านำเข้าของประเทศปลายทาง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหาข้อมูลการนำเข้าของประเทศปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้า หรือการชำระภาษีนำเข้า ว่าสินค้ามูลค่าเกินเท่าไหร่ต้องเสียเท่าไหร่ หรือต้องเสียภาษีสินค้าทุกชิ้นที่นำเข้า   ใช้บริการขนส่งให้เหมาะกับสินค้า  

Read More