BIGYA – บิ๊กยา อ่อนนุช pharmacy

BIGYA – บิ๊กยา อ่อนนุช pharmacy   pharmacy ปัจจุบันผู้บริโภคมีไลฟ์สไตล์การรักสุขภาพมากขึ้น  ร้านขายยาจากการที่จําหน่ายเพียงแค่ยารักษาโรค ณ ปัจจุบันต้องมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกหลักมาตรฐาน BIGYA – บิ๊กยา อ่อนนุช มีจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามควบคู่ไปด้วย อย่างวิตามินต่างๆ อาหารเสริมต่างๆ ทำให้ลูกค้าสะดวกในการหาผลิตหภัณฑ์ได้ตรงตามที่ต้องการและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆมากยิ่งขึ้น pharmacy เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และเป็นทางเลือกแรกในการใช้บริการ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ร้านขายยาจึงควรได้รับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง

Read More