h-drive ปรับ 32 ระดับ

h-drive ปรับ 32 ระดับ

0 0
Read Time:3 Minute, 57 Second

h-drive ปรับ 32 ระดับ -️ ขอคว าม  ปรานีอ่านสักนิดก่อนสั่งนะคะ-️

h-drive ปรับ 32 ระดับ บริกา รแ ชท   : วันจัน ท ร์ – วันวันศุกร์ (ระหว่าง 09.00 – 19.00 น.)
: วั น เส าร์ (ข  ณะ  09.00  – 19.00 น.)
*น อ กขณะกระ ทำ ทางร้าน ค้าจะติดต่อและทำการสื่อสารกลับในวันต่อไป
–  ท าง ร้านรวงส่ง สินค้าวันจันทร์ – วันเสาร์ (ตัดรอบคำบัญชาซื้อระหว่าง 13.30 น. ของรายวัน) *เว้นแต่วันนักขัตฤกษ์ ทางร้านขายของจะดำเนินงานส่งให้ในวันต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่รวมวันอ าทิต ย์
– กรณี สั่ง ผลิตภั ณฑ์ผิดรุ่ น ไม่ถูกสี  ทางร้าน ขอสงวนสิท ธิ์ไม่รับเป ลี่ยนหรือ คืนผลิตภัณฑ์ได้
–  กร ณี บรรจุ ที่อยู่ไ ม่ถูก ทา งร้านค้าไ ม่อาจ จะ ปรับแต่ งให้ ได้ ผู้ใ ช้จำ เป็นจะต้องยกเลิกแล้วสั่งสินค้าเข้ามาใหม่
– ก   รณีส่ งเ คลมสิน ค้า อาจจ ะค วรค่า ทำงานจัด ส่งเป็นไปต าม ดุลตรึก ตร องของทางร้านค้า
–  สอ บถาม เพิ่มอีก /  บริการหลั งการขา ย ผู้ใช้สาม ารถ inbox ร้านได้

h-drive ปรับ 32 ระดับ

————— ————————-

– เงื่อนไขการค้ำประกันสินค้า –
สิ นค้าชนิด โช้ครับประกัน ชิ้นงาน ด้านในช่วงเ วลา 1 ปี ไม่จำกัดร ะยะทาง ภายห ลังการติดตั้ง
-ขอส งว นสิทธ์ไม่รับประกันสินค้าที่ถูกดัดแป ลงมมา จัดตั้งไม่ถูกเค ล็ดวิธี และ  ใช้ งานไม่ดิ่งรุ่น
-ไม่ค้ำ  ประกันตวามเสียห ายที่มีเหตุที่เกิดจา กค วามเลินเล่อ ขาดคว ามรอบ คอบ แ ละอุบัติต้นสายปลายเหตุของผู้เคลื่อนขี่

เพื่อ สิทธ์ ประโยชน์ซึ่งมา จากท่าน ขอควา มปรานี ลงทะเบี ยนบัตรรับป ระกันออนไลน์ ที่

-ผู้ บริโภคจำ เป็นจะต้อง เก็บใบรั บประกั นผลิตภัณฑ์ ไว้  และ กระทำลงท ะเบียนเป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกใบรับประกันสินค้า

> รองรับการป ฏิบัติงาน ร่วมกับ ED FC  (นอกจากบางรุ่น)
> สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ไม่จำกัดระยะทาง
[[ ข้อจำกัดกา รค้ำป ระกัน ]]
ค้ำประกันตามเงื่ อนไขบริษัทฯ TEIN
—————————————-
[[ ข้อแม้การค้ำประกัน ]] h-drive ปรับ 32

ค้ำประกันตามข้อแม้บริษัทฯ TEIN

—————————————-

– ข้อแม้การค้ำประกันสินค้า –
สินค้าประเภทโช้คค้ำประกันชิ้นงาน ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่จำกัดระยะทาง หลังจากการติดตั้ง
-ขอสงวนสิทธ์ไม่รับประกันสินค้าที่ถูกดัดเปลี่ยนแปลงมมา ติดตั้งผิดแนวทาง และ ใช้งานไม่ตรงรุ่น
-ไม่ค้ำประกันตวามเสียขาดหายที่มีต้นเหตุจากความขาดความระมัดระวังเพราะทะนงตัว และอุบัติต้นเหตุของผู้เคลื่อนขี่

เพื่อที่จะสิทธ์คุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากท่าน ขอความปรานีสมัครเป็นสมาชิกบัตรรับประกันออนไลน์ที่

Tein endurapro

ไปสู่ระบบ
ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

หน้าหลัก
ร้านรวงทั้งหมดทั้งมวล
ดีลพิเศษ

หน้าหลัก
ร้านทั้งหมด
ดีลพิเศษ
ใช้งานได้เหนือกว่าเมื่อลงชื่อเรื่องเข้าสู่ระบบ คุณสามารถบันทึก ดูการค้นหาเดี๋ยวนี้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ฟีเหน้าจอร์
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ในครัวเรือน
สุขภาพและความเป็นอยู่
กีฬา / งานอดิเรก
ยานยนต์
เครื่องสำอาง
รองเท้า / กระเป๋า
เครื่องปอันดับ
ของแต่งบ้าน
เกี่ยวกับเรา เข้าร่วมงานกับเรา ติดต่อและทำการสื่อสารเรา ข้อสงวนสิทธิ์
ที่อยู่:ประเทศไทย
เฟสบุค
LinkedIn
© 2022 BigGo
Download BigGo APP
chrome
ติดตั้ง Extension
ดาวน์โหลดแอป
ทั้งหมดทั้งมวล
ร้านรวง
288 รายการ (0.031วิ)
ค่าเริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้น
ชมตามมูลค่า
ตั้งค่าการสืบค้นหา
spotlight
โช้ค TEIN Endurapro สำหรับ Honda rd G9 โค้ด CR1/2 โช้คหน้า และ โช้คข้างหลัง กรณีสินค้ามีสี ไซท์ เบอร์ก่อกวนลุกค้าทักมาถามไถ่หรือเเจ้งที่เเชทก่อนสั่งผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ
โช้ค TEIN Endurapro เพื่อ Honda rd G9 รหัส CR1/2 โช้คหน้า และ โช้คหลัง กรณีผลิตภัณฑ์มีสี ไซท์ เบอร์รบก
฿44,020
Lazada
Lazada
goody 1623
กรุงเทพมหานคร
อาจจะที่
โช้ค TEIN Endurapro / Endurapro Plus สำหรับ SUZUKI SWIFT ปี 2010-เดี๋ยวนี้ กรณีผลิตภัณฑ์มีสี ไซท์ เบอร์ก่อกวนลุกค้าทักมาซักถามหรือเเจ้งที่เเชทก่อนสั่งผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ
โช้ค TEIN Endurapro / Endurapro Plus เพื่อ SUZUKI SWIFT ปี 2010-เดี๋ยวนี้ กรณีผลิตภัณฑ์มีสี ไซท์ เบอร์ร
฿46,780
Lazada
Lazada
goody 1623
กรุงเทพมหานคร

กลับสู่หน้าหลัก – oneshotwebsite

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *